بقعه ابن بابویه

بقعه ابن بابویه آدرس؛ استان تهران ، شهر ری

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۸۱۶ تاریخ ثبت ۱۳۷۵/۱۰/۰۵ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه بقعه ابن بابویه و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

افراد مشهور دفن شده در گورستان ابن بابویه: حسین بهزاد ، حسین کوهی کرمانی ،

* تارنما ها :

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

روزنویس ها و گزارش های سفرنویس در ارتباط با آرامستان ابن بابویه:آرامگاه مادرم ایران! سوم اسفند ۱۳۹۳

کوله با رسفر دوستان:
سفر ۱ ( سحر موسوی)

خبرخوان
تخریب مزار کوهی کرمانی، با وجود شواهد عینی تکذیب می‌شود (خبرگزاری میراث فرهنگی – ۹۰/۸/۱)
مقبره ویران شده بهزاد، ۱۵ سال در انتظار بازسازی (خبرگزاری میراث فرهنگی – ۹۰/۰۷/۱۸)
در پی تخریب سنگهای قدیمی؛ ابن بابویه شبیه گورستانهای آمریکایی می‌شود (خبرگزاری مهر – ۹۰/۰۷/۲۵)
پریشانی در آرامگاه ابن بابویه (خبر آنلاین – ۹۰/۷/۲۸)
تصاویر سنگهای قبور تاریخی تخریب شده در گورستان ابن بابویه (خبرگزاری مهر – ۹۰/۰۸/۱۴)
قطع درختان گورستان ابن بابویه (خبرگزاری مهر – ۹۰/۱۱/۰۵)

۵ آبان, ۱۳۹۰ توسط

همسفران

*

طراحی سایت