مسجد جامع کیلان

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس مسجد جامع کیلان : استان تهران ، داخل شهر کیلان ، ضلع جنوبی کوچه مسجد جامع

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۸۵۱۲ تاریخ ثبت ۱۳۸۲/۰۲/۰۹ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه مسجد جامع کیلان و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

محراب مسجد جامع کیلان

محراب مسجد جامع کیلان

دوران و بانی اثر : ایلخانی

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

کوله بار و تجربه سفر دوستان

 سفر به کیلان (سفر سمیرا منفرد به کیلان – مهر ماه ۱۳۹۰)

۷ آذر, ۱۳۹۰ توسط

همسفران

*

طراحی سایت